Biografia

ANTONI KOWALSKI - urodzony 10 lipca 1957 roku.
Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Jarosławiu w 1977r. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie - filia w Katowicach. Dyplom z medalem w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Tomasza Jury i Pracowni Malarstwa prof. Jerzego Dudy-Gracza w 1982 roku. W latach 1994-2000 wykładowca Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. W 2009 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 2003-2022 prof. zwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Członek Manhattan Graphics Center Nowy York USA. Odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi w 2014 roku. Liczne podróże artystyczne po Europie, USA, Chinach. Mieszka i pracuje w Katowicach.